Rynek pracy spawaczy, monterów i ślusarzy w Polsce

 

Zawody, do których potrzebne są konkretne umiejętności, cieszą się w Polsce wysokim zapotrzebowaniem. Na wysokie zarobki mogą liczyć rzemieślnicy, typu spawacze, monterzy i ślusarze. Jak wygląda rynek tych zawodów w Polsce? Dowiesz się z poniższego artykułu.

 

Spawacz

Spawacz znajdzie pracę przy robotach budowlanych, gdzie konieczne jest spojenie ze sobą przedmiotów wykonanych ze stali. W tym zawodzie wymagana jest doskonała znajomość urządzenia o nazwie spawarka, która, wykorzystując energię elektryczną, wytwarza źródło ciepła o bardzo wysokiej temperaturze, zdolne połączyć części metalowych konstrukcji, przy których pracuje spawacz.

 

Osoba wykonująca ten zawód powinna mieć wiedzę, która umożliwi jej rozpoznanie materiału, jaki będzie spawała, przygotowanie tej powierzchni do pracy, a po wykonanej robocie – przeprowadzenie kontroli, czy niczego nie trzeba poprawić. Ze względów bezpieczeństwa spawacz jest zobowiązany wykonywać swoją pracę ubrany w specjalny uniform, obejmujący gogle ochronne, grube rękawice oraz skafander zabezpieczający przed poparzeniami.

 

Popyt na spawaczy obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie. Pojedyncze propozycje pracy spotkać można w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.

 

Monter

Praca osoby zatrudnionej na tym stanowisku polega na konstruowaniu maszyn lub części tych maszyn z mniejszych komponentów. Miejscem, gdzie monter spędza większość czasu pracy, jest taśma montażowa, gdzie dokonuje on montażu, napraw, czynności konserwujących. Zawód montera charakteryzuje się zazwyczaj dużą samodzielnością, dlatego w tym przypadku praca na pełen etat powinna być poprzedzona sumienną praktyką, podczas której monter posiądzie wiedzę z zakresu konstrukcji, obsługi i naprawy maszyn, którymi będzie się zajmował.

 

Na brak pracy monter nigdy nie będzie narzekał. Niezależnie od regionu Polski, wszędzie jest wysokie zapotrzebowanie na osobę o takich umiejętnościach. Najwięcej ofert pochodzi z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego. Trochę mniej, ale wciąż dużo propozycji zatrudnienia, znajduje się w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubelskim, lubuskim.

 

Ślusarz

Jest to zawód, w którym wykwalifikowana osoba zajmuje się pracą nad metalowymi elementami maszyn, co bardziej szczegółowo obejmuje takie czynności, jak tworzenie mało skomplikowanych, metalowych przedmiotów oraz ich serwisowanie. Z racji szerokiego zakresu usług, jakie może wykonywać ślusarz, osoby w tym zawodzie dodatkowo się specjalizują, to znaczy – ślusarz wykonujący prace przy samochodach (to on wymieni i wstawi zepsuty zamek w drzwiach), ślusarz zajmujący się naprawą sprzętów domowego użytku (przykładowo, regeneracja zawiasów), ślusarz obrabiający stalowe części, np. łączący pręty na budowie.

 

Obecnie największe zapotrzebowanie na ślusarza jest w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, śląskim oraz wielkopolskim. Pojedyncze oferty pracy ślusarz może znaleźć w województwach: lubelskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim.