Sposoby finansowania nowej firmy

Na początku działalności firma może napotkać problemy związane z brakiem funduszy niezbędnych do płynnego funkcjonowania. Kiedy kończą się własne oszczędności, warto się rozejrzeć za innymi, zewnętrznymi sposobami finansowania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, jakie masz opcje wyboru!

 

Zwróć się do anioła biznesu

Dobrze rokującą na przyszłość firmę może wziąć pod swoje skrzydła tzw. anioł biznesu. Jest to osoba, która wykupuje część udziałów w twoim przedsiębiorstwie, zapewniając tym samym potrzebne pieniądze na rozwój działalności. Anioł biznesu to ktoś, kto osiągnął już sukces jako przedsiębiorca, a pomoc nowym firmom traktuje jako chęć ułatwienia im startu na rynku oraz zapewnienia sobie dodatkowego źródła przychodu. Przekonanie kogoś takiego, aby zainteresował się zainwestowaniem w twoją firmę, jest bezcenną wartością tak finansową, jak i pod względem doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Uzyskanie porady w krytycznym dla przedsiębiorstwa momencie od osoby, która na prowadzeniu swojej firmy „zjadła zęby” może okazać się kluczowe dla jej dalszego funkcjonowania.

 

Pomoc od funduszy venture capital

Model działania jest w tym przypadku podobny, co u anioła biznesu – jako prezes nowo otwartej firmy otrzymujesz od venture capital środki na ekspansję działalności, a w zamian oddajesz udziały i możliwość wspólnego podejmowania decyzji co do kierunku, w jakim biznes ma się rozwijać. O ile jednak anioł biznesu nie zawsze będzie chętny do tego, aby chwalić się udzielonym wsparciem, tak w venture capital ogłaszana jest każda firma, której pomaga się finansowo.

Wsparcie w postaci leasingu

Jeśli pieniądze są dla twojej firmy potrzebne na zakup nowego sprzętu, tj. pojazdów, komputerów, itp., zainteresuj się otrzymaniem niezbędnych przedmiotów w formie leasingu. Ta metoda wsparcia dla nowych przedsiębiorstw polega na tym, że kiedy musisz mieć, np. laptop, wtedy zgłaszasz się do firmy, która daje ci nowy sprzęt na użytkowanie, który opłacasz co miesiąc poprzez raty leasingowe. Jeśli po zakończeniu obowiązywania umowy na leasingowanie laptopa zapragniesz go kupić, leasingodawca może się na to zgodzić i powinien ci go odsprzedać po znacznie niższej cenie, niż gdyby to było w przypadku zainwestowania w fabryczny sprzęt.

 

Dotacje unijne

Zastrzyk gotówki, tak ważny na początku prowadzenia biznesu, może pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Otrzymanie pieniędzy z UE jest jednorazowe i nie ulega zwrotowi, musisz mieć jednak opracowany biznesplan, gdzie wykażesz, na co chcesz dane środki zainwestować.

 

Weź pożyczkę dla firm

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na pozyskanie wsparcia finansowego dla biznesu jest także pożyczka dla firm. Taka forma finansowania ma wiele zalet – procedura jej pozyskania nie jest skomplikowana, a w wielu przypadkach pożyczkę można wykorzystać na dowolny cel, bez konieczności przedstawiania biznesplanu.