Certyfikaty z języka angielskiego

Dzisiaj pracodawcy prawie zawsze wymagają znajomości języka angielskiego. Najlepszym sposobem na potwierdzenie umiejętności posługiwania się nim, jest wpisanie sobie w CV certyfikatu z języka angielskiego.

 

5 powodów, dlaczego warto robić certyfikaty języka angielskiego

Posiadanie certyfikatów, potwierdzających kompetencje w zakresie języka obcego niesie ze sobą wiele korzyści. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

 

Praca

Większość certyfikatów jest honorowana przez polskie, ale i zagraniczne firmy i instytucje, więc możliwość potwierdzenia swoich umiejętności odpowiednimi dyplomami, może do nas przekonać wielu pracodawców i daje większe możliwości w kreowaniu swojej kariery.

 

Nauczanie

Niektóre certyfikaty (np. FCE, CPE) umożliwiają nauczanie w poszczególnych placówkach edukacyjnych. W zależności od poziomu certyfikatu: w przedszkolach, szkołach podstawowych lub średnich.

 

Studia za granicą

Gdy chcemy zdobywać wiedzę w krajach anglojęzycznych musimy poprzeć dokumentami swoją znajomość języka, szczególnie jeśli chodzi o edukację na uczelniach wyższych. Specjalne certyfikaty umożliwiają nam potwierdzenie odpowiedniego stopnia obycia w języku, czasami w konkretnej dziedzinie, i dają możliwość ubiegania się o miejsce na studiach.

 

Specjalistyczna znajomość

Istnieje specjalna grupa certyfikatów, które sprawdzają umiejętności z języka specjalistycznego. Umożliwiają tłumaczenie i tworzenie specjalnej korespondencji prawnej oraz oficjalnych dokumentów. Takie egzaminy mogą przydać się szczególnie osobom, które zajmują się prawem, ekonomią lub biznesem.

 

Satysfakcja

Warto po prostu dla samego siebie podejść do takiego egzaminu. Daje to motywację do podszlifowania języka i sposobność sprawdzenia się. Gdy już nie mamy języka w szkole lub na studiach możemy uczyć się pod taki egzamin i cieszyć z jego wyniku.

 

Jakie certyfikaty języka angielskiego warto mieć?

Najbardziej znane certyfikaty wydawane są przez Uniwersytet Cambridge. Najczęściej przeprowadzane są egzaminy sprawdzające ogólną znajomość języka na wszystkich poziomach. KET – Key English Test (A2), PET – Preliminary English Test (B1), FCE – First Certificate in English (B2), CAE – Certificate in Advanced English (C1), CPE – Certificate of Proficiency in English (C2). Są one honorowane przez większość uniwersytetów i firm wymagających znajomości języka angielskiego. Umożliwiają naukę języka: FCE w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, CAE i CPE w większości placówek dydaktycznych. Są potrzebne przewodnikom wycieczek i osobom przystępującym do egzaminu doktorskiego i przede wszystkim obowiązują bezterminowo. Wśród certyfikatów języka angielskiego ogromną popularnością cieszy się także certyfikat Pearson - do egzaminu Pearson mogą przystąpić zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. 

 

Jeśli ktoś pracuje w branży ekonomicznej, prawniczej lub biznesowej może mu się przydać dyplom z języka specjalistycznego. Można go dostać po egzaminach ICFE (The International Certificate in Financial English) - z dziedziny finansów, ILEC (The International Legal English Certificate) - z dziedziny prawa, BEC (Business English Certificate) - z biznesowego języka angielskiego.